facebook
 • O Nas
 • Poligon
 • Spawalnia
 • Poligrafia
 • Psychologia
 • Druki
 • Harmonogram
 • Kontakt

Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w ruchu podziemnych zakładów górniczych

Opis szkolenia

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku górnika strzałowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 24 lata,
 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe,
 • dobry stan zdrowia.

Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.

Organizacja zajęć:

 • kurs obejmuje 128 godz. (16 dni) zajęć teoretycznych, 40 godzin (5 dni) zajęć praktycznych realizowanych
  w miejscu pracy uczestnika szkolenia oraz egzamin (1 dzień),
 • zajęcia teoretyczne oraz egzamin odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
 • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

Zapewniamy

Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

 • przepisów dotyczących techniki strzelniczej, gospodarki środkami strzałowymi oraz zasad BHP przy robotach strzałowych,
 • techniki strzelniczej i wykorzystania materiałów wybuchowych, środków inicjujących, sprzętu strzałowego,
 • organizacji składów MW i gospodarki środkami strzałowymi,
 • wykonywania robót strzałowych w warunkach szczególnego zagrożenia.

Szczegółowe informacje i zapisy

Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
tel. 76-846-18-00, wew. 124, 125


Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

 

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
NIP: 692-000-17-80

© 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone